Albania Eksport Import Handel zagraniczny Tirana ALB Albania

Prowadzących działalność w Albania AL (Europe) Tirana: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Europa Handel zagraniczny  Polska 

Albania -  Handel zagraniczny Eksport Import
ALBANIA Foreign Trade
Miliony USD
Albania -  Import: 2,473 Import/Świat=0.02%. Import/GDP= 0.2473.
Albania -  Eksport: 650,100,000 Eksport/Świat=6,299.42%.
(Eksport+Import)/GDP= 3,597,689.39%.  

Albania  gospodarka
Globalizacja: 56.29
100
Produkt krajowy brutto: 18070 (PPP)
na mieszkańca: 4,900 USD
World 9,300
Waluta  (ISO= ALL)
Populacja: 3,581,655
Bezrobocie: 14.30%
Km2= 28,748.00

Albania  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 63,7
biznes= 67,0
Handel= 75,8
Rząd 75,6
Waluta= 79,6
Inwestycja= 70
Finanse= 70
Prawo autorskie= 30
Korupcja= 29
Pracy= 47,2
100 Best
Korupcja= 3,4
10 Przejrzystość

Albania Umowy: Islamski Bank Rozwoju, Organizacja Konferencji Islamskiej, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Albania Eksport Magisterskie Handel Międzynarodowy Albania    Tirana 
Europe Shqipëria  (albanais).  Tirana, Shkoder, Durres, Vlore, Sarande, Korce, Elbassan, Shengjin.  Język: Albanian Shqip (sq).  Waluta: lek ().  ISO = AL  ISO3 = ALB. 

Albania 100 Język
GMT= +1:00.  Tel= 355 (42).  Volt= 220v.  Geografia: 20.068,41.142,5

Albania  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Albania, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .