Armenia Eksport Import Handel zagraniczny Yerevan ARM Armenia

Prowadzących działalność w Armenia AM (Europe) Yerevan: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Europa Handel zagraniczny  Polska 

Armenia -  Handel zagraniczny Eksport Import
ARMENIA Foreign Trade
Miliony USD
Armenia -  Import: 1,500 Import/Świat=0.01%. Import/GDP= 0.15.
Armenia -  Eksport: 800 Eksport/Świat=0.01%.
(Eksport+Import)/GDP= 14.65%.  

Armenia  gospodarka
Globalizacja: 61.19
100
Produkt krajowy brutto: 15700 (PPP)
na mieszkańca: 5,300 USD
World 9,300
Waluta  (ISO= AMD)
Populacja: 2,976,372
Bezrobocie: 31.60%
Km2= 29,800.00

Armenia  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 69,9
biznes= 83,7
Handel= 86,4
Rząd 89,7
Waluta= 77,8
Inwestycja= 70
Finanse= 70
Prawo autorskie= 35
Korupcja= 30
Pracy= 66,3
100 Best


Armenia Umowy: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Armenia Eksport Magisterskie Handel Międzynarodowy Armenia    Yerevan 
Europe Հայաստան  (Armenian).  Yerevan, Ejmiatsin, Gyumri, Alaverdu, Ijevan, Hrazdan, Vardenis, Kapan.  Język: Armenian հայերեն լեզու (hy).  Waluta: dram ().  ISO = AM  ISO3 = ARM. 

Armenia 100 Język
GMT= +4:00.  Tel= 374 (2).  Volt= 220v.  Geografia: 44.947,40.286,5

Armenia  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Armenia, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .