Australia Eksport Import Handel zagraniczny Canberra AUS Australia

Prowadzących działalność w Australia AU (Oceania) Canberra: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI 

Australia -  Handel zagraniczny Eksport Import
AUSTRALIA Foreign Trade
Miliony USD
Australia -  Import: 119,600 Import/Świat=1.16%. Import/GDP= 11.96.
Australia -  Eksport: 103,000 Eksport/Świat=1.00%.
(Eksport+Import)/GDP= 34.67%.  

Australia  gospodarka
Globalizacja: 80.49
100
Produkt krajowy brutto: 642100 (PPP)
na mieszkańca: 32,000 USD
World 9,300
Waluta $A (ISO= AUD)
Populacja: 20,264,082
Bezrobocie: 5.20%
Km2= 7,686,850.00

Australia  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 82,6
biznes= 90,5
Handel= 84,8
Rząd 64,3
Waluta= 84,7
Inwestycja= 80
Finanse= 90
Prawo autorskie= 90
Korupcja= 86
Pracy= 94,7
100 Best
Korupcja= 8,7
10 Przejrzystość

Australia Umowy: Azjatycki Bank Rozwoju, Komisja Gospodarcza do spraw Azji i Pacyfiku (ESCAP), Azja-Pacyfik Współpracy Gospodarczej (AEPC), SAARC (Uczestniczący), Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Australia Eksport Australia Kurs Biznes w Australia    Canberra 
Oceania Australia  (Australian).  Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane, Melbourne.  Język: English (en).  Waluta: Australian dollar ($A).  ISO = AU  ISO3 = AUS. 

Australia 100 Język
GMT= +10:00.  Tel= 61 (6).  Volt= 220v.  Geografia: 134.489,-25.734,4

Australia  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Australia, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .