Barbados Eksport Import Handel zagraniczny Bridgetown BRB Barbados

Prowadzących działalność w Barbados BB (America) Bridgetown: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Ameryka Handel zagraniczny 

Barbados -  Handel zagraniczny Eksport Import
BARBADOS Foreign Trade
Miliony USD
Barbados -  Import: 1,476 Import/Świat=0.01%. Import/GDP= 0.1476.
Barbados -  Eksport: 209 Eksport/Świat=0.00%.
(Eksport+Import)/GDP= 34.81%.  

Barbados  gospodarka
Globalizacja: 62.84
100
Produkt krajowy brutto: 4841 (PPP)
na mieszkańca: 17,400 USD
World 9,300
Waluta BDS$ (ISO= BBD)
Populacja: 279,912
Bezrobocie: 10.70%
Km2= 431.00

Barbados  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 71,5
biznes= 90,0
Handel= 64,6
Rząd 66,3
Waluta= 74,5
Inwestycja= 50
Finanse= 60
Prawo autorskie= 90
Korupcja= 69
Pracy= 80,0
100 Best
Korupcja= 7,0
10 Przejrzystość

Barbados Umowy: Międzyamerykański Bank Rozwoju (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.
Ameryka Łacińska


Barbados Eksport Magisterskie Handel Międzynarodowy Barbados    Bridgetown 
America Barbados  (Barbadian).  Bridgetown, Holetown, Speightstown, Bathsheba, The Crane, Caribbean.  Język: English (en).  Waluta: dollar (BDS$).  ISO = BB  ISO3 = BRB. 

Barbados 100 Język
GMT= -4:00.  Tel= 1 809.  Volt= 110/220v.  Geografia: -59.561,13.178,5

Barbados  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Barbados, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .