Bułgaria Eksport Import Handel zagraniczny Sofia BGR Bułgaria

Prowadzących działalność w Bułgaria BG (Europe) Sofia: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Europa Handel zagraniczny  Polska 

Bułgaria -  Handel zagraniczny Eksport Import
BULGARIA Foreign Trade
Miliony USD
Bułgaria -  Import: 15,900 Import/Świat=0.15%. Import/GDP= 1.59.
Bułgaria -  Eksport: 11,670 Eksport/Świat=0.11%.
(Eksport+Import)/GDP= 40.97%.  

Bułgaria  gospodarka
Globalizacja: 74.85
100
Produkt krajowy brutto: 67290 (PPP)
na mieszkańca: 9,000 USD
World 9,300
Waluta lev or BGL (ISO= BGL)
Populacja: 7,385,367
Bezrobocie: 11.50%
Km2= 110,910.00

Bułgaria  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 64,6
biznes= 73,5
Handel= 85,8
Rząd 58,7
Waluta= 72,8
Inwestycja= 60
Finanse= 60
Prawo autorskie= 30
Korupcja= 41
Pracy= 78,4
100 Best
Korupcja= 3,6
10 Przejrzystość

Bułgaria Umowy: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Bułgaria Eksport Magisterskie Handel Międzynarodowy Bułgaria    Sofia 
Europe България  (Bulgarian).  Sofia, Plovdiv, Burgas, Ruse, Varna, Stara, Zagora, Dobrich, Pleven, Silven, София, Пловдив, Бургас, Русе, Варна, Стара, Загора, Добрич, Плевен.  Język: Bulgarian (bg).  Waluta: lev; leva [pl.] (lev or BGL).  ISO = BG  ISO3 = BGR. 

Bułgaria 100 Język
GMT= +2:00.  Tel= 359 (2).  Volt= 110/220v.  Geografia: 25.231,42.761,5

Bułgaria  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Bułgaria, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .