Burundi Eksport Import Handel zagraniczny Bujumbura BDI Burundi

Prowadzących działalność w Burundi BI (Africa) Bujumbura: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Afryka Handel zagraniczny 

Burundi -  Handel zagraniczny Eksport Import
BURUNDI Foreign Trade
Miliony USD
Burundi -  Import: 200 Import/Świat=0.00%. Import/GDP= 0.02.
Burundi -  Eksport: 52 Eksport/Świat=0.00%.
(Eksport+Import)/GDP= 5.73%.  

Burundi  gospodarka
Globalizacja: 34.91
100
Produkt krajowy brutto: 4399 (PPP)
na mieszkańca: 600 USD
World 9,300
Waluta F Bu (ISO= BIF)
Populacja: 8,090,068
Bezrobocie: %
Km2= 27,830.00

Burundi  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 48,8
biznes= 34,4
Handel= 63
Rząd 55,8
Waluta= 72,7
Inwestycja= 40
Finanse= 30
Prawo autorskie= 30
Korupcja= 25
Pracy= 64,3
100 Best
Korupcja= 1,9
10 Przejrzystość

Burundi Umowy: Afrykański Bank Rozwoju, Unia Afrykańska, Nowe Partnerstwo dla Rozwoju Afryki, UNECA, AGOA, FOCAC, Wspólny Rynek dla Wschodniej i Południowej Afryki (COMESA), Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Burundi Eksport Burundi Kurs Biznes w Burundi    Bujumbura 
Africa Uburundi  (burundais).  Bujumbura, Bururi, Bubanza, Cibitoke, Ngozi, Muying, Gitega.  Język: French Français (fr).  Waluta: franc (F Bu).  ISO = BI  ISO3 = BDI. 

Burundi 100 Język
GMT= +2:00.  Tel= 257 (2).  Volt= 220v.  Geografia: 29.887,-3.356,5

Burundi  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Burundi, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .