Belize Eksport Import Handel zagraniczny Belmopan BLZ Belize

Prowadzących działalność w Belize BZ (America) Belmopan: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Ameryka Handel zagraniczny 

Belize -  Handel zagraniczny Eksport Import
BELIZE Foreign Trade
Miliony USD
Belize -  Import: 622,400,000 Import/Świat=6,060.37%. Import/GDP= 62240.
Belize -  Eksport: 349,900,000 Eksport/Świat=3,390.50%.
(Eksport+Import)/GDP= 54,685,039.37%.  

Belize  gospodarka
Globalizacja: 58.44
100
Produkt krajowy brutto: 1778 (PPP)
na mieszkańca: 6,800 USD
World 9,300
Waluta BZ$ (ISO= BZD)
Populacja: 287,730
Bezrobocie: 12.90%
Km2= 22,966.00

Belize  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 63,0
biznes= 75,5
Handel= 69,6
Rząd 77,6
Waluta= 78,4
Inwestycja= 50
Finanse= 50
Prawo autorskie= 50
Korupcja= 30
Pracy= 80,6
100 Best
Korupcja= 2,9
10 Przejrzystość

Belize Umowy: Międzyamerykański Bank Rozwoju (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.
Ameryka Łacińska


Belize Eksport Magisterskie Handel Międzynarodowy Belize    Belmopan 
America Belize  (Belizean).  Belmopan, Big Creek, Punta Gorda, Corozal, Orange Walk, Belize City.  Język: English (en).  Waluta: dollar (BZ$).  ISO = BZ  ISO3 = BLZ. 

Belize 100 Język
GMT= -6:00.  Tel= 501 (8).  Volt= 110/220v.  Geografia: -88.684,17.217,5

Belize  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Belize, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .