Kanada Eksport Import Handel zagraniczny Ottawa CAN Kanada

Prowadzących działalność w Kanada CA (America) Ottawa: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Ameryka Handel zagraniczny 

Kanada -  Handel zagraniczny Eksport Import
CANADA Foreign Trade
Miliony USD
Kanada -  Import: 317,700 Import/Świat=3.09%. Import/GDP= 31.77.
Kanada -  Eksport: 364,800 Eksport/Świat=3.53%.
(Eksport+Import)/GDP= 63.19%.  

Kanada  gospodarka
Globalizacja: 86.32
100
Produkt krajowy brutto: 1080000 (PPP)
na mieszkańca: 32,900 USD
World 9,300
Waluta Can$ (ISO= CAD)
Populacja: 33,098,932
Bezrobocie: 6.80%
Km2= 9,984,670.00

Kanada  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 80,5
biznes= 96,5
Handel= 88,2
Rząd 53,7
Waluta= 80,8
Inwestycja= 70
Finanse= 80
Prawo autorskie= 90
Korupcja= 87
Pracy= 81,9
100 Best
Korupcja= 8,7
10 Przejrzystość

Kanada Umowy: Międzyamerykański Bank Rozwoju (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA), Azja-Pacyfik Współpracy Gospodarczej (AEPC), Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Kanada Eksport Kanada Kurs Biznes w Kanada    Ottawa 
America Canada  (Canadian).  Otawa, Toronto, Quebec, Montreal, Dawson, Vancouver, Victoria, Calgary, Hamilton, Halifax.  Język: English Français (en fr).  Waluta: dollar (Can$).  ISO = CA  ISO3 = CAN. 

Kanada 100 Język
GMT= -5:00.  Tel= 1 (613).  Volt= 110/220v.  Geografia: -98.265,61.392,3

Kanada  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Kanada, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .