Kolumbia Eksport Import Handel zagraniczny Bogota COL Kolumbia

Prowadzących działalność w Kolumbia CO (America) Bogota: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Ameryka Handel zagraniczny 

Kolumbia -  Handel zagraniczny Eksport Import
COLOMBIA Foreign Trade
Miliony USD
Kolumbia -  Import: 18,000 Import/Świat=0.18%. Import/GDP= 1.8.
Kolumbia -  Eksport: 19,300 Eksport/Świat=0.19%.
(Eksport+Import)/GDP= 12.28%.  

Kolumbia  gospodarka
Globalizacja: 59.56
100
Produkt krajowy brutto: 303700 (PPP)
na mieszkańca: 7,100 USD
World 9,300
Waluta peso (ISO= COL)
Populacja: 43,593,035
Bezrobocie: 10.20%
Km2= 1,138,910.00

Kolumbia  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 62,3
biznes= 77,4
Handel= 72,4
Rząd 65,9
Waluta= 70,6
Inwestycja= 60
Finanse= 60
Prawo autorskie= 40
Korupcja= 38
Pracy= 66,0
100 Best
Korupcja= 3,8
10 Przejrzystość

Kolumbia Umowy: Międzyamerykański Bank Rozwoju (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Andyjski Wspólny Rynek (CAN), Wspólnego Rynku Południa (Mercosur) (Uczestniczący), UNASUR, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.
Ameryka Łacińska


Kolumbia Eksport Kolumbia Kurs Biznes w Kolumbia    Bogota 
America Colombia  (Colombian).  Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Pereira, Cali, Buenaventura, Paso, Mitú.  Język: Spanish Español (es).  Waluta: D.C. (peso).  ISO = CO  ISO3 = COL. 

Kolumbia 100 Język
GMT= -5:00.  Tel= 57 (1).  Volt= 110v.  Geografia: -73.073,3.901,5

Kolumbia  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Kolumbia, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .