Dżibuti Eksport Import Handel zagraniczny DJI Dżibuti

Prowadzących działalność w Dżibuti DJ (Africa) : Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Afryka Handel zagraniczny 

Dżibuti -  Handel zagraniczny Eksport Import
DJIBOUTI Foreign Trade
Miliony USD
Dżibuti -  Import: 987 Import/Świat=0.01%. Import/GDP= 0.0987.
Dżibuti -  Eksport: 250 Eksport/Świat=0.00%.
(Eksport+Import)/GDP= 199.84%.  

Dżibuti  gospodarka
Globalizacja:
Produkt krajowy brutto: 619 (PPP)
na mieszkańca: 1,300 USD
World 9,300
Waluta DF (ISO= DJF)
Populacja: 486,530
Bezrobocie: 50.00%
Km2= 23,000.00

Dżibuti  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 51,3
biznes= 38,1
Handel= 31,8
Rząd 59,4
Waluta= 76,6
Inwestycja= 50
Finanse= 60
Prawo autorskie= 30
Korupcja= 29
Pracy= 57,9
100 Best
Korupcja= 3
10 Przejrzystość

Dżibuti Umowy: Afrykański Bank Rozwoju, Unia Afrykańska, Nowe Partnerstwo dla Rozwoju Afryki, UNECA, AGOA, FOCAC, Liga Państw Arabskich, ESCWA, Islamski Bank Rozwoju, Organizacja Konferencji Islamskiej, Wspólny Rynek dla Wschodniej i Południowej Afryki (COMESA), IGAD, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Dżibuti Eksport Dżibuti Kurs Biznes w Dżibuti     
Africa Djibouti  ((of) Djibouti; a Djiboutian).  Djibouti, Obock, Tadjoura, Yoboki, Balho, Khor Angar.  Język: Arabic العربية (ar).  Waluta: franc (DF).  ISO = DJ  ISO3 = DJI. 

Dżibuti 100 Język
GMT= +3:00.  Tel= 253.  Volt= 220v.  Geografia: 42.577,11.749,5

Dżibuti  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Dżibuti, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .