Ekwador Eksport Import Handel zagraniczny Quito ECU Ekwador

Prowadzących działalność w Ekwador EC (America) Quito: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Ameryka Handel zagraniczny 

Ekwador -  Handel zagraniczny Eksport Import
ECUADOR Foreign Trade
Miliony USD
Ekwador -  Import: 8,436 Import/Świat=0.08%. Import/GDP= 0.8436.
Ekwador -  Eksport: 9,224 Eksport/Świat=0.09%.
(Eksport+Import)/GDP= 33.47%.  

Ekwador  gospodarka
Globalizacja: 63.02
100
Produkt krajowy brutto: 52770 (PPP)
na mieszkańca: 3,900 USD
World 9,300
Waluta $ or US$ (ISO= USD)
Populacja: 13,547,510
Bezrobocie: 9.70%
Km2= 283,560.00

Ekwador  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 52,5
biznes= 54,0
Handel= 72,6
Rząd 83,1
Waluta= 75,0
Inwestycja= 30
Finanse= 40
Prawo autorskie= 25
Korupcja= 21
Pracy= 38,3
100 Best
Korupcja= 2
10 Przejrzystość

Ekwador Umowy: Międzyamerykański Bank Rozwoju (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Andyjski Wspólny Rynek (CAN), Wspólnego Rynku Południa (Mercosur) (Uczestniczący), UNASUR, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.
Ameryka Łacińska


Ekwador Eksport Ekwador Kurs Biznes w Ekwador    Quito 
America Ecuador  (Ecuadorian).  Quito, Esmeraldas, Guayaquil, Manta, Quevedo, Cuenca, Riobamba, Loja, Puerto Bolivar.  Język: Spanish Español (es).  Waluta: US dollar ($ or US$).  ISO = EC  ISO3 = ECU. 

Ekwador 100 Język
GMT= -5:00.  Tel= 593 (2).  Volt= 110/220v.  Geografia: -78.767,-1.427,5

Ekwador  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Ekwador, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .