Gwinea Eksport Import Handel zagraniczny Conakry GIN Gwinea

Prowadzących działalność w Gwinea GN (Africa) Conakry: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Afryka Handel zagraniczny 

Gwinea -  Handel zagraniczny Eksport Import
GUINEA Foreign Trade
Miliony USD
Gwinea -  Import: 680 Import/Świat=0.01%. Import/GDP= 0.068.
Gwinea -  Eksport: 612,100,000 Eksport/Świat=5,931.20%.
(Eksport+Import)/GDP= 2,945,624.06%.  

Gwinea  gospodarka
Globalizacja:
Produkt krajowy brutto: 20780 (PPP)
na mieszkańca: 2,200 USD
World 9,300
Waluta GF (ISO= GNF)
Populacja: 9,690,222
Bezrobocie: %
Km2= 245,857.00

Gwinea  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 51,0
biznes= 45,2
Handel= 59,6
Rząd 91,9
Waluta= 57,4
Inwestycja= 40
Finanse= 40
Prawo autorskie= 20
Korupcja= 19
Pracy= 66,3
100 Best
Korupcja= 1,6
10 Przejrzystość

Gwinea Umowy: Afrykański Bank Rozwoju, Unia Afrykańska, Nowe Partnerstwo dla Rozwoju Afryki, UNECA, AGOA, FOCAC, Islamski Bank Rozwoju, Organizacja Konferencji Islamskiej, CEDEAO ECOWAS, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Gwinea Eksport Magisterskie Handel Międzynarodowy Gwinea    Conakry 
Africa Guinée  (Guinean).  Conakry, Kamsar, Kindia, Fria, Labe, Macenta, Kankan.  Język: French Français (fr).  Waluta: franc (GF).  ISO = GN  ISO3 = GIN. 

Gwinea 100 Język
GMT= +0:00.  Tel= 224.  Volt= 220v.  Geografia: -10.941,10.438,5

Gwinea  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Gwinea, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .