Gwatemala Eksport Import Handel zagraniczny Quauhtlemallan GTM Gwatemala

Prowadzących działalność w Gwatemala GT (America) Quauhtlemallan: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Ameryka Handel zagraniczny 

Gwatemala -  Handel zagraniczny Eksport Import
GUATEMALA Foreign Trade
Miliony USD
Gwatemala -  Import: 7,744 Import/Świat=0.08%. Import/GDP= 0.7744.
Gwatemala -  Eksport: 3,940 Eksport/Świat=0.04%.
(Eksport+Import)/GDP= 18.55%.  

Gwatemala  gospodarka
Globalizacja: 60.48
100
Produkt krajowy brutto: 62970 (PPP)
na mieszkańca: 5,200 USD
World 9,300
Waluta Q (ISO= GTQ)
Populacja: 12,293,545
Bezrobocie: 7.50%
Km2= 108,890.00

Gwatemala  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 59,4
biznes= 54,1
Handel= 78,4
Rząd 93,5
Waluta= 73,3
Inwestycja= 50
Finanse= 50
Prawo autorskie= 30
Korupcja= 28
Pracy= 57,3
100 Best
Korupcja= 3,1
10 Przejrzystość

Gwatemala Umowy: Międzyamerykański Bank Rozwoju (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, SICA, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.
Ameryka Łacińska


Gwatemala Eksport Gwatemala Kurs Biznes w Gwatemala    Quauhtlemallan 
America Guatemala  (Guatemalan).  Guatemala, Flores, Quetzaltenango, Puerto Barrios, Mixco, Puerto Quetzal.  Język: Spanish Español (es).  Waluta: quetzal; quetzales [pl.] (Q).  ISO = GT  ISO3 = GTM. 

Gwatemala 100 Język
GMT= -6:00.  Tel= 502 (2).  Volt= 110/220v.  Geografia: -90.356,15.702,5

Gwatemala  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Gwatemala, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .