Gujana Eksport Import Handel zagraniczny Georgetown GUY Gujana

Prowadzących działalność w Gujana GY (America) Georgetown: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Ameryka Handel zagraniczny 

Gujana -  Handel zagraniczny Eksport Import
GUYANA Foreign Trade
Miliony USD
Gujana -  Import: 681,600,000 Import/Świat=6,636.81%. Import/GDP= 68160.
Gujana -  Eksport: 587,200,000 Eksport/Świat=5,689.92%.
(Eksport+Import)/GDP= 43,827,288.43%.  

Gujana  gospodarka
Globalizacja: 64.09
100
Produkt krajowy brutto: 2895 (PPP)
na mieszkańca: 3,800 USD
World 9,300
Waluta G$ (ISO= GYD)
Populacja: 767,245
Bezrobocie: 9.10%
Km2= 214,970.00

Gujana  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 48,4
biznes= 60,9
Handel= 72,6
Rząd 3,2
Waluta= 69,6
Inwestycja= 40
Finanse= 40
Prawo autorskie= 40
Korupcja= 26
Pracy= 65,2
100 Best
Korupcja= 2,6
10 Przejrzystość

Gujana Umowy: Międzyamerykański Bank Rozwoju (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, UNASUR, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.
Ameryka Łacińska


Gujana Eksport Magisterskie Handel Międzynarodowy Gujana    Georgetown 
America Guyana  (Guyanese).  Georgetown, Mabaruma, Bartica, Ituni, Lethem, Linde, Parika.  Język:  ().  Waluta: dollar (G$).  ISO = GY  ISO3 = GUY. 

Gujana 100 Język
GMT= -3:00.  Tel= 592 (2).  Volt= 110/220v.  Geografia: -58.974,4.792,5

Gujana  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Gujana, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .