Honduras Eksport Import Handel zagraniczny Tegucigalpa HND Honduras

Prowadzących działalność w Honduras HN (America) Tegucigalpa: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Ameryka Handel zagraniczny 

Honduras -  Handel zagraniczny Eksport Import
HONDURAS Foreign Trade
Miliony USD
Honduras -  Import: 4,161 Import/Świat=0.04%. Import/GDP= 0.4161.
Honduras -  Eksport: 1,726 Eksport/Świat=0.02%.
(Eksport+Import)/GDP= 29.13%.  

Honduras  gospodarka
Globalizacja: 63.85
100
Produkt krajowy brutto: 20210 (PPP)
na mieszkańca: 2,800 USD
World 9,300
Waluta L (ISO= HNL)
Populacja: 7,326,496
Bezrobocie: 28.00%
Km2= 112,090.00

Honduras  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 58,7
biznes= 64,4
Handel= 78
Rząd 79,7
Waluta= 73,5
Inwestycja= 50
Finanse= 60
Prawo autorskie= 30
Korupcja= 25
Pracy= 40,9
100 Best
Korupcja= 2,6
10 Przejrzystość

Honduras Umowy: Międzyamerykański Bank Rozwoju (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, SICA, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.
Ameryka Łacińska


Honduras Eksport Honduras Kurs Biznes w Honduras    Tegucigalpa 
America HONDURAS  (Honduran).  Tegucigalpa, San Pedro de Sula, Puerto Cortés, La Ceiba.  Język: Spanish Español (es).  Waluta: lempira (L).  ISO = HN  ISO3 = HND. 

Honduras 100 Język
GMT= -6:00.  Tel= 504.  Volt= 110/220v.  Geografia: -86.619,14.819,5

Honduras  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Honduras, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .