Irak Eksport Import Handel zagraniczny Baghdad IRQ Irak

Prowadzących działalność w Irak IQ (Asia) Baghdad: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Azja Handel zagraniczny 

Irak -  Handel zagraniczny Eksport Import
IRAQ Foreign Trade
Miliony USD
Irak -  Import: 19,570 Import/Świat=0.19%. Import/GDP= 1.957.
Irak -  Eksport: 17,780 Eksport/Świat=0.17%.
(Eksport+Import)/GDP= 39.69%.  

Irak  gospodarka
Globalizacja:
Produkt krajowy brutto: 94100 (PPP)
na mieszkańca: 3,400 USD
World 9,300
Waluta ID (ISO= IQD)
Populacja: 26,783,383
Bezrobocie: 25.00%
Km2= 437,072.00

Irak  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= -
biznes= -
Handel= -
Rząd -
Waluta= -
Inwestycja= -
Finanse= -
Prawo autorskie= -
Korupcja= -
Pracy= -
100 Best
Korupcja= 1,3
10 Przejrzystość

Irak Umowy: Azjatycki Bank Rozwoju, Komisja Gospodarcza do spraw Azji i Pacyfiku (ESCAP), BOAO Islamski Bank Rozwoju, Organizacja Konferencji Islamskiej, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Irak Eksport Magisterskie Handel Międzynarodowy Irak    Baghdad 
Asia العراق  (Iraqi).  Baghdad, Ar Rubat, Ramadi, Karbala, Basrah, Al Kut, Kirkuk, Mosul, Arbil.  Język: Arabic العربية (ar).  Waluta: dinar (ID).  ISO = IQ  ISO3 = IRQ. 

Irak 100 Język
GMT= +3:00.  Tel= 964 (1).  Volt= 220v.  Geografia: 43.772,33.048,5

Irak  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Irak, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .