Włochy Eksport Import Handel zagraniczny Rome ITA Włochy

Prowadzących działalność w Włochy IT (Europe) Rome: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Europa Handel zagraniczny  Polska 

Włochy -  Handel zagraniczny Eksport Import
ITALY Foreign Trade
Miliony USD
Włochy -  Import: 369,200 Import/Świat=3.59%. Import/GDP= 36.92.
Włochy -  Eksport: 371,900 Eksport/Świat=3.60%.
(Eksport+Import)/GDP= 44.89%.  

Włochy  gospodarka
Globalizacja: 78.8
100
Produkt krajowy brutto: 1651000 (PPP)
na mieszkańca: 28,400 USD
World 9,300
Waluta EUR or (ISO= EUR)
Populacja: 58,133,509
Bezrobocie: 7.90%
Km2= 301,230.00

Włochy  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 61,4
biznes= 78,7
Handel= 80,8
Rząd 24,7
Waluta= 80,8
Inwestycja= 70
Finanse= 60
Prawo autorskie= 50
Korupcja= 52
Pracy= 61,3
100 Best
Korupcja= 4,8
10 Przejrzystość

Włochy Umowy: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Włochy Eksport Magisterskie Handel Międzynarodowy Włochy    Rome 
Europe Italia  (Italian).  Roma, Salermo, Taranto, Bari, Verona, Milano, Turin,Torino, Genova, Trieste, Venice, Venezia, Livorno.  Język: Italiano (it).  Waluta: Euros (EUR or ).  ISO = IT  ISO3 = ITA. 

Włochy 100 Język
GMT= +1:00.  Tel= 39 (6).  Volt= 110/220v.  Geografia: 12.071,42.79,5

Włochy  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Włochy, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .