Japonia Eksport Import Handel zagraniczny Tokyo JPN Japonia

Prowadzących działalność w Japonia JP (Asia) Tokyo: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Azja Handel zagraniczny 

Japonia -  Handel zagraniczny Eksport Import
JAPAN Foreign Trade
Miliony USD
Japonia -  Import: 451,100 Import/Świat=4.39%. Import/GDP= 45.11.
Japonia -  Eksport: 550,500 Eksport/Świat=5.33%.
(Eksport+Import)/GDP= 25.59%.  

Japonia  gospodarka
Globalizacja: 63.54
100
Produkt krajowy brutto: 3914000 (PPP)
na mieszkańca: 30,700 USD
World 9,300
Waluta  (ISO= JPY)
Populacja: 127,463,611
Bezrobocie: 4.30%
Km2= 377,835.00

Japonia  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 72,8
biznes= 85,8
Handel= 82
Rząd 61,1
Waluta= 93,6
Inwestycja= 60
Finanse= 50
Prawo autorskie= 70
Korupcja= 75
Pracy= 82,5
100 Best
Korupcja= 7,3
10 Przejrzystość

Japonia Umowy: Azjatycki Bank Rozwoju, Komisja Gospodarcza do spraw Azji i Pacyfiku (ESCAP), BOAO Azja-Pacyfik Współpracy Gospodarczej (AEPC), Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN+3), SAARC (Uczestniczący), Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Japonia Eksport Japonia Kurs Biznes w Japonia    Tokyo 
Asia 日本  (Japanese).  Tokyo, Fukuoka, Sendai, Hiroshima, Osaka, Sapporo, Kobe, Yokohama,東京, 福岡, 仙台, 広島, 大阪, 札幌, 神戸, 横浜.  Język: Japanese 日本語 (ja).  Waluta: yen; yen [pl.] ().  ISO = JP  ISO3 = JPN. 

Japonia 100 Język
GMT= +9:00.  Tel= 81 (3).  Volt= 110v.  Geografia: 137.99,37.562,5

Japonia  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Japonia, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .