Sri Lanka Eksport Import Handel zagraniczny Colombo LKA Sri Lanka

Prowadzących działalność w Sri Lanka LK (Asia) Colombo: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Azja Handel zagraniczny 

Sri Lanka -  Handel zagraniczny Eksport Import
SRI LANKA Foreign Trade
Miliony USD
Sri Lanka -  Import: 8,370 Import/Świat=0.08%. Import/GDP= 0.837.
Sri Lanka -  Eksport: 6,442 Eksport/Świat=0.06%.
(Eksport+Import)/GDP= 17.00%.  

Sri Lanka  gospodarka
Globalizacja: 54.46
100
Produkt krajowy brutto: 87150 (PPP)
na mieszkańca: 4,300 USD
World 9,300
Waluta SLRe; SLRs [pl.] (ISO= LKR)
Populacja: 20,222,240
Bezrobocie: 8.40%
Km2= 65,610.00

Sri Lanka  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 56,0
biznes= 73,7
Handel= 71
Rząd 80,5
Waluta= 59,4
Inwestycja= 20
Finanse= 40
Prawo autorskie= 40
Korupcja= 32
Pracy= 70,8
100 Best
Korupcja= 3,2
10 Przejrzystość

Sri Lanka Umowy: Azjatycki Bank Rozwoju, Komisja Gospodarcza do spraw Azji i Pacyfiku (ESCAP), BOAO APTA, BIMSTEC, SAARC, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Sri Lanka Eksport Sri Lanka Kurs Biznes w Sri Lanka    Colombo 
Asia Sri Lanka  ((of) Sri Lanka; Sri Lankan).  Colombo, Mannar, Lapitiya, Galle, Kotte, Moratuwa, Matale, Kandy, Puttalam, Kalpitiya.  Język: Tamil (ta).  Waluta: rupee (SLRe; SLRs [pl.]).  ISO = LK  ISO3 = LKA. 

Sri Lanka 100 Język
GMT= +5:30.  Tel= 94 (1).  Volt= 220v.  Geografia: 80.704,7.608,5

Sri Lanka  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Sri Lanka, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .