Liberia Eksport Import Handel zagraniczny Monrovia LBR Liberia

Prowadzących działalność w Liberia LR (Africa) Monrovia: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Afryka Handel zagraniczny 

Liberia -  Handel zagraniczny Eksport Import
LIBERIA Foreign Trade
Miliony USD
Liberia -  Import: 4,839 Import/Świat=0.05%. Import/GDP= 0.4839.
Liberia -  Eksport: 910 Eksport/Świat=0.01%.
(Eksport+Import)/GDP= 221.29%.

Liberia 100 Język
GMT= +0:00.  Tel= 231.  Volt= 110/220v.  Geografia: -9.307,6.448,5

Liberia  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Liberia, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .