Litwa Eksport Import Handel zagraniczny Vilnius LTU Litwa

Prowadzących działalność w Litwa LT (Europe) Vilnius: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Europa Handel zagraniczny  Polska 

Litwa -  Handel zagraniczny Eksport Import
LITHUANIA Foreign Trade
Miliony USD
Litwa -  Import: 13,330 Import/Świat=0.13%. Import/GDP= 1.333.
Litwa -  Eksport: 10,950 Eksport/Świat=0.11%.
(Eksport+Import)/GDP= 48.44%.  

Litwa  gospodarka
Globalizacja: 77.24
100
Produkt krajowy brutto: 50120 (PPP)
na mieszkańca: 13,900 USD
World 9,300
Waluta LTL (ISO= LTL)
Populacja: 3,585,906
Bezrobocie: 5.30%
Km2= 65,200.00

Litwa  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 70,0
biznes= 82,4
Handel= 85,8
Rząd 65,3
Waluta= 75,8
Inwestycja= 70
Finanse= 80
Prawo autorskie= 50
Korupcja= 48
Pracy= 54,6
100 Best
Korupcja= 4,6
10 Przejrzystość

Litwa Umowy: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Litwa Eksport Magisterskie Handel Międzynarodowy Litwa    Vilnius 
Europe Lietuva  (Lithuanian).  Vilnius, Klaipeda, Butinge, Slauliai, Utena, Alytus, Kaunas, Jonava, Vilniaus, Klaipėdos, Būtingės naftos, Utenos, Alytaus, Kauno.  Język: Lithuanian lietuvių kalba (lt).  Waluta: litas; litai [pl.] (LTL).  ISO = LT  ISO3 = LTU. 

Litwa 100 Język
GMT= +3:00.  Tel= 370 (2).  Volt= 220v.  Geografia: 23.898,55.335,5

Litwa  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Litwa, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .