Macedonia Eksport Import Handel zagraniczny Skopje MKD Macedonia

Prowadzących działalność w Macedonia MK (Europe) Skopje: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Europa Handel zagraniczny  Polska 

Macedonia -  Handel zagraniczny Eksport Import
MACEDONIA Foreign Trade
Miliony USD
Macedonia -  Import: 3,196 Import/Świat=0.03%. Import/GDP= 0.3196.
Macedonia -  Eksport: 2,047 Eksport/Świat=0.02%.
(Eksport+Import)/GDP= 33.72%.  

Macedonia  gospodarka
Globalizacja: 60.08
100
Produkt krajowy brutto: 15550 (PPP)
na mieszkańca: 7,600 USD
World 9,300
Waluta Mden (ISO= MKD)
Populacja: 2,050,554
Bezrobocie: 38.00%
Km2= 25,333.00

Macedonia  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 61,2
biznes= 58,2
Handel= 81,6
Rząd 65,1
Waluta= 85,4
Inwestycja= 50
Finanse= 60
Prawo autorskie= 30
Korupcja= 33
Pracy= 59,8
100 Best
Korupcja= 3,6
10 Przejrzystość

Macedonia Umowy: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Macedonia Eksport Magisterskie Handel Międzynarodowy Macedonia    Skopje 
Europe Македонија  (of The former Yugoslav Republic of Macedonia).  Skopje, Tetovo, Stip, Bitola, Kicevo, Gostivar, Strumica, Stip.  Język: Macedonian македонски јазик (mk).  Waluta: denar (Mden).  ISO = MK  ISO3 = MKD. 

Macedonia 100 Język
GMT= +1:00.  Tel= 389 (91).  Volt= .  Geografia: 21.697,41.599,5

Macedonia  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Macedonia, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .