Makau SAR Eksport Import Handel zagraniczny MAC Makau SAR

Prowadzących działalność w Makau SAR MO (Asia) : Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Azja Handel zagraniczny 

Makau SAR -  Handel zagraniczny Eksport Import
MACAO Foreign Trade
Miliony USD
Makau SAR -  Import: 3,478 Import/Świat=0.03%. Import/GDP= 0.3478.
Makau SAR -  Eksport: 3,465 Eksport/Świat=0.03%.
(Eksport+Import)/GDP= 69.43%.  

Makau SAR  gospodarka
Globalizacja: 48.63
100
Produkt krajowy brutto: 10000 (PPP)
na mieszkańca: 22,000 USD
World 9,300
Waluta  (ISO= )
Populacja: 0
Bezrobocie: 4.10%
Km2=

Makau SAR  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
Korupcja= 5,4
10 Przejrzystość

Makau SAR Umowy: Azjatycki Bank Rozwoju, Komisja Gospodarcza do spraw Azji i Pacyfiku (ESCAP), BOAO Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Makau SAR Eksport Magisterskie Handel Międzynarodowy Makau SAR     
Asia Macao  ().  .  Język:  ().  Waluta:  ().  ISO = MO  ISO3 = MAC. 

Makau SAR 100 Język
GMT= +8:00.  Tel= 853.  Volt= 110/220v.  Geografia:

Makau SAR  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Makau SAR, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .