Malawi Eksport Import Handel zagraniczny Lilongwe MWI Malawi

Prowadzących działalność w Malawi MW (Africa) Lilongwe: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Afryka Handel zagraniczny 

Malawi -  Handel zagraniczny Eksport Import
MALAWI Foreign Trade
Miliony USD
Malawi -  Import: 645 Import/Świat=0.01%. Import/GDP= 0.0645.
Malawi -  Eksport: 364 Eksport/Świat=0.00%.
(Eksport+Import)/GDP= 13.20%.  

Malawi  gospodarka
Globalizacja: 45.66
100
Produkt krajowy brutto: 7645 (PPP)
na mieszkańca: 600 USD
World 9,300
Waluta MK (ISO= MWK)
Populacja: 13,013,926
Bezrobocie: %
Km2= 118,480.00

Malawi  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 53,7
biznes= 45,2
Handel= 68,8
Rząd 48,6
Waluta= 69,8
Inwestycja= 50
Finanse= 50
Prawo autorskie= 50
Korupcja= 27
Pracy= 57,2
100 Best
Korupcja= 2,8
10 Przejrzystość

Malawi Umowy: Afrykański Bank Rozwoju, Unia Afrykańska, Nowe Partnerstwo dla Rozwoju Afryki, UNECA, AGOA, FOCAC, Wspólny Rynek dla Wschodniej i Południowej Afryki (COMESA), SADC, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Malawi Eksport Malawi Kurs Biznes w Malawi    Lilongwe 
Africa MALAWI  (Malawian).  .  Język: English (en).  Waluta: kwacha; kwacha [pl. invar.] (MK).  ISO = MW  ISO3 = MWI. 

Malawi 100 Język
GMT= +2:00.  Tel= 265.  Volt= 2209v.  Geografia: 34.307,-13.215,5

Malawi  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Malawi, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .