Meksyk Eksport Import Handel zagraniczny D.F. Guadalajara MEX Meksyk

Prowadzących działalność w Meksyk MX (America) D.F. Guadalajara: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Ameryka Handel zagraniczny 

Meksyk -  Handel zagraniczny Eksport Import
MEXICO Foreign Trade
Miliony USD
Meksyk -  Import: 223,700 Import/Świat=2.18%. Import/GDP= 22.37.
Meksyk -  Eksport: 213,700 Eksport/Świat=2.07%.
(Eksport+Import)/GDP= 40.96%.  

Meksyk  gospodarka
Globalizacja: 64.11
100
Produkt krajowy brutto: 1068000 (PPP)
na mieszkańca: 10,100 USD
World 9,300
Waluta peso (ISO= MEX)
Populacja: 107,449,525
Bezrobocie: 3.60%
Km2= 1,972,550.00

Meksyk  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 65,8
biznes= 80,3
Handel= 80,2
Rząd 81,8
Waluta= 77,5
Inwestycja= 50
Finanse= 60
Prawo autorskie= 50
Korupcja= 35
Pracy= 59,8
100 Best
Korupcja= 3,6
10 Przejrzystość

Meksyk Umowy: Międzyamerykański Bank Rozwoju (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Andyjski Wspólny Rynek (Uczestniczący), Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA), SICA (Uczestniczący), Azja-Pacyfik Współpracy Gospodarczej (AEPC), Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.
Ameryka Łacińska


Meksyk Eksport Meksyk Kurs Biznes w Meksyk    D.F. Guadalajara 
America México  (Mexican).  Mexico DF, Guadalajara, Hermosillo, Monterrey, Aguascalientes, Toluca, Manzanillo, Oaxaca, Veracruz, Mérida.  Język: Spanish Español (es).  Waluta: D.F. (peso).  ISO = MX  ISO3 = MEX. 

Meksyk 100 Język
GMT= -6:00.  Tel= 52 (5).  Volt= 110/220v.  Geografia: -102.533,23.95,5

Meksyk  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Meksyk, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .