Filipiny Eksport Import Handel zagraniczny Manille PHL Filipiny

Prowadzących działalność w Filipiny PH (Asia) Manille: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Azja Handel zagraniczny 

Filipiny -  Handel zagraniczny Eksport Import
PHILIPPINES Foreign Trade
Miliony USD
Filipiny -  Import: 42,660 Import/Świat=0.42%. Import/GDP= 4.266.
Filipiny -  Eksport: 41,250 Eksport/Świat=0.40%.
(Eksport+Import)/GDP= 18.59%.  

Filipiny  gospodarka
Globalizacja: 60.63
100
Produkt krajowy brutto: 451300 (PPP)
na mieszkańca: 5,100 USD
World 9,300
Waluta P (ISO= PHP)
Populacja: 89,468,677
Bezrobocie: 12.20%
Km2= 300,000.00

Filipiny  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 56,8
biznes= 49,3
Handel= 78,6
Rząd 90,8
Waluta= 77,2
Inwestycja= 40
Finanse= 50
Prawo autorskie= 30
Korupcja= 25
Pracy= 51,4
100 Best
Korupcja= 2,3
10 Przejrzystość

Filipiny Umowy: Azjatycki Bank Rozwoju, Komisja Gospodarcza do spraw Azji i Pacyfiku (ESCAP), BOAO Azja-Pacyfik Współpracy Gospodarczej (AEPC), Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Filipiny Eksport Filipiny Kurs Biznes w Filipiny    Manille 
Asia Pilipinas  (philippin).  Manila, Palawan, Negros, Luzon, Quezon City, Baguio, Cebu, Mindanao, Legaspi, Zamboanga.  Język: Tagalog (tl).  Waluta: peso (P).  ISO = PH  ISO3 = PHL. 

Filipiny 100 Język
GMT= +8:00.  Tel= 63 (2).  Volt= 110/220v.  Geografia: 122.879,11.742,5

Filipiny  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Filipiny, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .