Pakistan Eksport Import Handel zagraniczny Islamabad PAK Pakistan

Prowadzących działalność w Pakistan PK (Asia) Islamabad: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Azja Handel zagraniczny 

Pakistan -  Handel zagraniczny Eksport Import
PAKISTAN Foreign Trade
Miliony USD
Pakistan -  Import: 21,260 Import/Świat=0.21%. Import/GDP= 2.126.
Pakistan -  Eksport: 14,850 Eksport/Świat=0.14%.
(Eksport+Import)/GDP= 9.38%.  

Pakistan  gospodarka
Globalizacja: 53.32
100
Produkt krajowy brutto: 384900 (PPP)
na mieszkańca: 2,400 USD
World 9,300
Waluta PRs (ISO= PKR)
Populacja: 165,803,560
Bezrobocie: 6.60%
Km2= 803,940.00

Pakistan  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 57,0
biznes= 72,5
Handel= 65,6
Rząd 90,7
Waluta= 72,2
Inwestycja= 40
Finanse= 40
Prawo autorskie= 30
Korupcja= 24
Pracy= 54,5
100 Best
Korupcja= 2,5
10 Przejrzystość

Pakistan Umowy: Azjatycki Bank Rozwoju, Komisja Gospodarcza do spraw Azji i Pacyfiku (ESCAP), BOAO Islamski Bank Rozwoju, Organizacja Konferencji Islamskiej, SAARC, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Pakistan Eksport Pakistan Kurs Biznes w Pakistan    Islamabad 
Asia پاکستان  ((of) Pakistan; a Pakistani).  Islamabad, Sukkur, Gwadar, Karachi, Zhob, Lahore, Rawalpindi, Peshawar.  Język: Urdu اُردو (ur).  Waluta: rupee (PRs).  ISO = PK  ISO3 = PAK. 

Pakistan 100 Język
GMT= +5:00.  Tel= 92 (51).  Volt= 220v.  Geografia: 69.385,29.967,5

Pakistan  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Pakistan, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .