Palestina Eksport Import Handel zagraniczny PSE Palestina

Prowadzących działalność w Palestina PS (Asia) : Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Azja Handel zagraniczny 

Palestina -  Handel zagraniczny Eksport Import
PALESTINE Foreign Trade
Miliony USD
Palestina -  Import: 1,952 Import/Świat=0.02%. Import/GDP= 0.1952.
Palestina -  Eksport: 270 Eksport/Świat=0.00%.
(Eksport+Import)/GDP= 289.32%.  

Palestina  gospodarka
Globalizacja:
Produkt krajowy brutto: 768 (PPP)
na mieszkańca: 600 USD
World 9,300
Waluta  (ISO= )
Populacja: 0
Bezrobocie: 31.00%
Km2=

Palestina  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność


Palestina Umowy: Azjatycki Bank Rozwoju, Komisja Gospodarcza do spraw Azji i Pacyfiku (ESCAP), BOAO Liga Państw Arabskich, ESCWA, Islamski Bank Rozwoju, Organizacja Konferencji Islamskiej, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.
Bliski Wschód


Palestina Eksport Magisterskie Handel Międzynarodowy Palestina     
Asia Palestinian Territory  ().  .  Język:  ().  Waluta:  ().  ISO = PS  ISO3 = PSE. 

Palestina 100 Język
GMT= .  Tel= .  Volt= .  Geografia:

Palestina  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Palestina, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .