Serbia Eksport Import Handel zagraniczny YUG Serbia

Prowadzących działalność w Serbia RS (Europe) : Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Europa Handel zagraniczny  Polska 

Serbia -  Handel zagraniczny Eksport Import
SERBIA Foreign Trade
Miliony USD
Serbia -  Import: 11,940 Import/Świat=0.12%. Import/GDP= 1.194.
Serbia -  Eksport: 5,485 Eksport/Świat=0.05%.
(Eksport+Import)/GDP= 60.71%.  

Serbia  gospodarka
Globalizacja:
Produkt krajowy brutto: 28700 (PPP)
na mieszkańca: 2,700 USD
World 9,300
Waluta  (ISO= )
Populacja: 0
Bezrobocie: 31.60%
Km2=

Serbia  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 56,6
biznes= 56,0
Handel= 78
Rząd 46,3
Waluta= 65,8
Inwestycja= 40
Finanse= 50
Prawo autorskie= 40
Korupcja= 34
Pracy= 70,0
100 Best
Korupcja= 3,4
10 Przejrzystość

Serbia Umowy: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Serbia Eksport Magisterskie Handel Międzynarodowy Serbia     
Europe Србија  ().  .  Język:  ().  Waluta:  ().  ISO = RS  ISO3 = YUG. 

Serbia 100 Język
GMT= +1:00.  Tel= .  Volt= 220v.  Geografia:

Serbia  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Serbia, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .