Sudan Eksport Import Handel zagraniczny Khartoum SDN Sudan

Prowadzących działalność w Sudan SD (Africa) Khartoum: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Afryka Handel zagraniczny 

Sudan -  Handel zagraniczny Eksport Import
SUDAN Foreign Trade
Miliony USD
Sudan -  Import: 5,028 Import/Świat=0.05%. Import/GDP= 0.5028.
Sudan -  Eksport: 6,989 Eksport/Świat=0.07%.
(Eksport+Import)/GDP= 14.15%.  

Sudan  gospodarka
Globalizacja: 38.86
100
Produkt krajowy brutto: 84930 (PPP)
na mieszkańca: 2,100 USD
World 9,300
Waluta SD (ISO= SDD)
Populacja: 41,236,378
Bezrobocie: 18.70%
Km2= 2,505,810.00

Sudan  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= -
biznes= -
Handel= -
Rząd -
Waluta= -
Inwestycja= -
Finanse= -
Prawo autorskie= -
Korupcja= -
Pracy= -
100 Best
Korupcja= 1,6
10 Przejrzystość

Sudan Umowy: Afrykański Bank Rozwoju, Unia Afrykańska, Nowe Partnerstwo dla Rozwoju Afryki, UNECA, AGOA, FOCAC, Liga Państw Arabskich, ESCWA, Islamski Bank Rozwoju, Organizacja Konferencji Islamskiej, Wspólny Rynek dla Wschodniej i Południowej Afryki (COMESA), IGAD, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Sudan Eksport Sudan Kurs Biznes w Sudan    Khartoum 
Africa السودان  (Sudanese).  Khartoum, Juba, Bor, Nyala, Darfur, Atbara, Kassala, Port Sudan, Malakal, Waw.  Język: Arabic العربية (ar).  Waluta: dinar (SD).  ISO = SD  ISO3 = SDN. 

Sudan 100 Język
GMT= +2:00.  Tel= 249 (11).  Volt= 220v.  Geografia: 30.049,13.831,5

Sudan  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Sudan, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .