Słowenia Eksport Import Handel zagraniczny Ljubljana SVN Słowenia

Prowadzących działalność w Słowenia SI (Europe) Ljubljana: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Europa Handel zagraniczny  Polska 

Słowenia -  Handel zagraniczny Eksport Import
SLOVENIA Foreign Trade
Miliony USD
Słowenia -  Import: 19,620 Import/Świat=0.19%. Import/GDP= 1.962.
Słowenia -  Eksport: 18,530 Eksport/Świat=0.18%.
(Eksport+Import)/GDP= 90.27%.  

Słowenia  gospodarka
Globalizacja: 82.4
100
Produkt krajowy brutto: 42260 (PPP)
na mieszkańca: 21,000 USD
World 9,300
Waluta SIT (ISO= SIT)
Populacja: 2,010,347
Bezrobocie: 9.80%
Km2= 20,273.00

Słowenia  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 62,9
biznes= 84,5
Handel= 85,8
Rząd 38,4
Waluta= 78,6
Inwestycja= 60
Finanse= 50
Prawo autorskie= 60
Korupcja= 66
Pracy= 42,8
100 Best
Korupcja= 6,7
10 Przejrzystość

Słowenia Umowy: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Słowenia Eksport Magisterskie Handel Międzynarodowy Słowenia    Ljubljana 
Europe Slovenija  (Slovene).  Ljubljana, Kranj, Nova Gorica, Jesenice, Kammic, Novo Mesto, Velenje, Ptuj, Maribor.  Język: Slovenian slovenščina (sl).  Waluta: tolar (SIT).  ISO = SI  ISO3 = SVN. 

Słowenia 100 Język
GMT= +1:00.  Tel= 386 (61).  Volt= 220v.  Geografia: 14.82,46.12,5

Słowenia  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Słowenia, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .