Sierra Leone Eksport Import Handel zagraniczny Freetown SLE Sierra Leone

Prowadzących działalność w Sierra Leone SL (Africa) Freetown: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Afryka Handel zagraniczny 

Sierra Leone -  Handel zagraniczny Eksport Import
SIERRA LEONE Foreign Trade
Miliony USD
Sierra Leone -  Import: 531 Import/Świat=0.01%. Import/GDP= 0.0531.
Sierra Leone -  Eksport: 185 Eksport/Świat=0.00%.
(Eksport+Import)/GDP= 14.26%.  

Sierra Leone  gospodarka
Globalizacja: 39.83
100
Produkt krajowy brutto: 5022 (PPP)
na mieszkańca: 900 USD
World 9,300
Waluta Le (ISO= SLL)
Populacja: 6,005,250
Bezrobocie: %
Km2= 71,740.00

Sierra Leone  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 47,8
biznes= 57,0
Handel= 66
Rząd 86,3
Waluta= 73,8
Inwestycja= 30
Finanse= 20
Prawo autorskie= 10
Korupcja= 21
Pracy= 33,4
100 Best
Korupcja= 1,9
10 Przejrzystość

Sierra Leone Umowy: Afrykański Bank Rozwoju, Unia Afrykańska, Nowe Partnerstwo dla Rozwoju Afryki, UNECA, AGOA, FOCAC, Islamski Bank Rozwoju, Organizacja Konferencji Islamskiej, CEDEAO ECOWAS, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Sierra Leone Eksport Magisterskie Handel Międzynarodowy Sierra Leone    Freetown 
Africa SIERRA LEONE  (Sierra Leonean).  .  Język:  ().  Waluta: leone (Le).  ISO = SL  ISO3 = SLE. 

Sierra Leone 100 Język
GMT= +0:00.  Tel= 232 (22).  Volt= 220v.  Geografia:

Sierra Leone  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Sierra Leone, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .