Salwador Eksport Import Handel zagraniczny San Salvador SLV Salwador

Prowadzących działalność w Salwador SV (America) San Salvador: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Ameryka Handel zagraniczny 

Salwador -  Handel zagraniczny Eksport Import
EL SALVADOR Foreign Trade
Miliony USD
Salwador -  Import: 6,678 Import/Świat=0.07%. Import/GDP= 0.6678.
Salwador -  Eksport: 3,586 Eksport/Świat=0.03%.
(Eksport+Import)/GDP= 30.06%.  

Salwador  gospodarka
Globalizacja: 66.52
100
Produkt krajowy brutto: 34150 (PPP)
na mieszkańca: 5,100 USD
World 9,300
Waluta  (ISO= SVC)
Populacja: 6,822,378
Bezrobocie: 6.50%
Km2= 21,040.00

Salwador  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 69,8
biznes= 67,3
Handel= 81,8
Rząd 87,9
Waluta= 77,4
Inwestycja= 70
Finanse= 70
Prawo autorskie= 50
Korupcja= 40
Pracy= 67,5
100 Best
Korupcja= 3,9
10 Przejrzystość

Salwador Umowy: Międzyamerykański Bank Rozwoju (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, SICA, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.
Ameryka Łacińska


Salwador Eksport Salwador Kurs Biznes w Salwador    San Salvador 
America El Salvador  (Salvadorean; Salvadoran).  San Salvador, San Vicente, La Libertad.  Język: Spanish Español (es).  Waluta: coln; colones [pl.] ().  ISO = SV  ISO3 = SLV. 

Salwador 100 Język
GMT= -6:00.  Tel= 503.  Volt= 110v.  Geografia: -88.866,13.736,5

Salwador  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Salwador, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .