Stany Zjednoczone Eksport Import Handel zagraniczny Washington USA Stany Zjednoczone

Prowadzących działalność w Stany Zjednoczone US (America) Washington: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Ameryka Handel zagraniczny 

Stany Zjednoczone -  Handel zagraniczny Eksport Import
UNITED STATES Foreign Trade
Miliony USD
Stany Zjednoczone -  Import: 1,727,000 Import/Świat=16.82%. Import/GDP= 172.7.
Stany Zjednoczone -  Eksport: 927,500 Eksport/Świat=8.99%.
(Eksport+Import)/GDP= 21.39%.  

Stany Zjednoczone  gospodarka
Globalizacja: 74.93
100
Produkt krajowy brutto: 12410000 (PPP)
na mieszkańca: 42,000 USD
World 9,300
Waluta US dollar (ISO= USA)
Populacja: 298,444,215
Bezrobocie: 5.10%
Km2= 9,631,420.00

Stany Zjednoczone  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 80,7
biznes= 91,9
Handel= 86,8
Rząd 59,6
Waluta= 84
Inwestycja= 80
Finanse= 80
Prawo autorskie= 90
Korupcja= 72
Pracy= 95,1
100 Best
Korupcja= 7,3
10 Przejrzystość

Stany Zjednoczone Umowy: Międzyamerykański Bank Rozwoju (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA), Azja-Pacyfik Współpracy Gospodarczej (AEPC), SAARC (Uczestniczący), Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Stany Zjednoczone Eksport Stany Zjednoczone Kurs Biznes w Stany Zjednoczone    Washington 
America UNITED STATES  ((of the) United States (of America); American).  New York, Miami Florida, San Francisco, Texas, Houston, Delaware, Tampa, Denver, Detroit.  Język: English (en).  Waluta: D.C. (US dollar).  ISO = US  ISO3 = USA. 

Stany Zjednoczone 100 Język
GMT= -5:00.  Tel= 1 (202).  Volt= 110v.  Geografia: -90.491,35.695,4

Stany Zjednoczone  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Stany Zjednoczone, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .