Rep. Południowej Afryki Eksport Import Handel zagraniczny Pretoria Cape Town ZAF Rep. Południowej Afryki

Prowadzących działalność w Rep. Południowej Afryki ZA (Africa) Pretoria Cape Town: Eksport Eksporterów, Importowe, celne, logistyka, promocji...

EENI  Afryka Handel zagraniczny 

Rep. Południowej Afryki -  Handel zagraniczny Eksport Import
SOUTH AFRICA Foreign Trade
Miliony USD
Rep. Południowej Afryki -  Import: 52,970 Import/Świat=0.52%. Import/GDP= 5.297.
Rep. Południowej Afryki -  Eksport: 50,910 Eksport/Świat=0.49%.
(Eksport+Import)/GDP= 19.43%.  

Rep. Południowej Afryki  gospodarka
Globalizacja: 67.06
100
Produkt krajowy brutto: 534600 (PPP)
na mieszkańca: 12,100 USD
World 9,300
Waluta R (ISO= ZAR)
Populacja: 44,187,637
Bezrobocie: 25.20%
Km2= 1,219,912.00

Rep. Południowej Afryki  Prowadzących działalność w  
gospodarka - Wolność
= 63,8
biznes= 74,6
Handel= 74,8
Rząd 77,6
Waluta= 74,3
Inwestycja= 50
Finanse= 60
Prawo autorskie= 50
Korupcja= 51
Pracy= 56,8
100 Best
Korupcja= 4,9
10 Przejrzystość

Rep. Południowej Afryki Umowy: Afrykański Bank Rozwoju, Unia Afrykańska, Nowe Partnerstwo dla Rozwoju Afryki, UNECA, AGOA, FOCAC, SADC, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Bank Światowy.


Rep. Południowej Afryki Eksport Rep. Południowej Afryki Kurs Biznes w Rep. Południowej Afryki    Pretoria Cape Town 
Africa South Africa  (South African).  Johannesburg, Pretoria, Port Elizabeth, Cape Town, Durbam, Messina, Kimberley.  Język: English (en).  Waluta: rand (R).  ISO = ZA  ISO3 = ZAF. 

Rep. Południowej Afryki 100 Język
GMT= +2:00.  Tel= 27 (12).  Volt= 220v.  Geografia: 25.092,-28.998,5

Rep. Południowej Afryki  Importerzy  Kupujący  Eksporterzy  internacjonalizacja  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  Handel międzynarodowy  Statystyki  Handel  kraj - Ryzyko  biznes - tendencja Badanie  CELNY  Transport  Logistyka  Dystrybucji  Promocja  Przetarg  Jarmark


EENI Szkoła Biznesu

Prowadzących działalność w Rep. Południowej Afryki, Międzynarodowy, Biznes, Handel Zagraniczny, Eksport Eksporterów, Import, Internacjonalizacja, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, FDI, Master, celne, globalizacja, Transport, logistyka, Katalog. .